fredag 18 april 2014

Beställningskort


Grannen frågade om jag inte kunde göra två stycken kort till henne som hon ville ge till personalen som hade tagit hand om en nära anhörig till henne efter anhörigas bortgång. Ett kort skulle vara riktat till den personal som hade varit kontaktperson och det andra kortet skulle vara till övriga personal. 

Så här blev mina kort. Enkla men ändå så kraft fulla.

Till kontakpersonen
Övrig personal

2 kommentarer:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...